Бъди “голям брат” или “голяма сестра” на дете в неравностойно положение в Пловдив

Търсят се отдадени доброволци, готови в продължение на една година да бъдат “големи братя” и “големи сестри” на деца с различни етнически, религиозни и културни особености и на
деца с интелектуални и поведенчески затруднения.

място на провеждане Място: Пловдив, но ако не живееш в Пловдив, но имаш възможност да пътуваш дотам няколко пъти месечно, няма проблем да се включиш. Организаторите поемат транспортните разходи за обученията и срещите с малките “братя” и “сестри”.

период на провеждане Период на провеждане: Доброволците поемат ангажимент за минимум 1 година, като работата с децата ще започне около 20 май, след въвеждащо обучение.

Организатор: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

На всички доброволци асоциацията предлага:

  • безплатно обучение по международните стандарти за менторски услуги на “Big Brothers Big Sisters International”;
  • последващи консултации с психолози и социални работници и подкрепа при осъществяване на общуването с младежите от програмата;
  • възможност за участие в други инициативи и проекти.

Профил на доброволците:

  • Толерантност и липса на стереотипи на етническа, религиозна или културна основа.
  • Желание да бъдат полезни на деца в неравностойно положение.
  • Натрупан житейски опит
  •  Да са на възраст 18 – 30 г.

Участниците ще получат сертификат за доброволчество.

Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, натиснете зеления бутон “Ще участвам” и попълнете формуляра за кандидатстване.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 март 2019 г.

 За контакт: hello@timeheroes.org

Източник: TimeHeroes

YOUTHub не носи отговорност за подбора на доброволци. За повече информация се обърнете към посочения организатор.