Дългосрочно обучение “MOVING BEYOND” – иновативни техники за личностно и професионално развитие на младежи

Обучението е дългосрочно и ще продължи две години, като има за цел да предостави ценни умения и знания на предимно маргинализиране младежи, за да промотира тяхното социалното включване и интеграцията им в пазара на труда.

място на провеждане Място: обучителните курсове ще се провеждат онлайн. След тяхното завършване участниците ще се включат и в регионално обучение на място, като ще имат възможност да изберат между България, Румъния и Кипър.

период на провеждане Период на провеждане: две години

Изпращаща организация: Learning for Change Foundation (Bulgaria) 

Цели на обучението:

Целта на “MOVING BEYOND” е да подобри компетентността на младежите, които са маргинализирани, и да допринесе за социалното включване на тези младежи, като им предостави нужните знания и умения, за да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда.

Процесът по избор на участниците ще бъде базиран на следния критерии:

  • професионален опит от поне 1 година за работа с младежи или друга релевантна сфера ( социална работа, педагогика, коучинг)
  • лична и професионална мотивация за участие
  • капацитет за използване на придобитите знания и умения в бъдещето – всеки участник трябва да е част от организация/институция, която се занимава с темите, засегнати по проекта
  • Участниците трябва да са над 18 години и да владеят английски на добро ниво.

Повече информация може да намерите тук, както и в инфо пакета.

Участието е напълно безплатно, тъй като проектът се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за път, престои и храна на регионалното обучение се покриват напълно.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 април 2019 г.

 За контакт: ogi@gudevicalearning.net

Източник: Learning for change

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.