ЕДС проект, свързан с радио, медии и комуникации в Танзания, 15 април – 15 август 2019 г.

2-ма младежи от България ще помагат в дейностите на организацията домакин Chamwino Arts Center.

място на провеждане Място: Танзания

период на провеждане Период на провеждане: 15 април – 15 август 2019 г.

Изпращаща организация: Open Space Foundation

Посрещаща организация: Chamwino Arts Center

Дейности:

  • обучение на местни младежи за работа с компютърни програми и приложения;;
  • участие в младежки радио екип – създаване на радио предавания за проблемите и предизвикателствата в региона;
  • организиране на информационна и рекламна кампания за текущите дейности на организацията;
  • организиране на информационна и рекламна кампания за предстоящото 11-то издание на фолклорния фестивал Cigogo Music fest (в края на юли 2019);
  • работа с партньори извън Африка и представяне на организацията и нейното портфолио пред партньори.

 Профил на доброволеца: 

  • възраст от 17 до 30 години;
  • компютърни умения;
  • добро владеене на английски език;
  • желание да споделя знания и умения;
  • опит за работа със социалните медии и/или компютърни курсове е предимство.

 Участието е безплатно, а настаняването, храната, застраховката, транспортните разходи и малка сума джобни пари, се покриват от Европейския съюз чрез Програма „Еразъм+“. В края на проекта доброволецът получава европейски сертификат Youthpass, който удостоверява наученото по време на доброволческата служба.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 21 март 2019 г.

 За контакт: info@openspacebg.com, 0889 916 483

 Източник: Open Space Foundation

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.