ЕДС в Уганда: работа в мрежа и социални дейности с деца, 1 май – 31 август 2019 г.

2-ма младежи от България ще помагат в дейностите на организацията домакин Childlife Network International in Uganda (CNI).

място на провеждане Място: Уганда

период на провеждане Период на провеждане: 1 май 2019 до 31 август 2019 г

Изпращаща организация: Open Space Foundation

Посрещаща организация: Childlife Network International

Дейности:

  • помощ в дейностите на организацията за разширяване и укрепване на мрежата им в Уганда;
  • пътуване из Уганда за срещи с деца и млади хора;
  • организиране на информационна и рекламна кампания за текущите дейности на организацията;
  • работа с партньори извън Африка и представяне на организацията и нейното портфолио пред партньори.

Профил на доброволеца: 

  • възраст от 17 до 30 години;
  • добро владеене на английски език;
  • желание да споделя знания и умения;
  • опит за работа в сферата на социалните услуги са предимство.

Участието е безплатно, а настаняването, храната, застраховката, транспортните разходи и малка сума джобни пари, се покриват от Европейския съюз чрез Програма „Еразъм+“. В края на проекта доброволецът получава европейски сертификат Youthpass, който удостоверява наученото по време на доброволческата служба.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 21 март 2019 г.

 За контакт: info@openspacebg.com

Източник: Open Space Foundation

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.