Катедра „Застраховане и социално дело“ организира ученически конкурс за есе

Конкурсът за ученическо есе ще бъде на следните теми:„Застраховането като възможност за защита живота, здравето и имуществото на хората“ и „Как да преборим бедността в съвременното общество?“

Място: онлайн конкурс

период на провеждане Период на провеждане: от 22 март то 30 април 2019 г.

Организатор: Катедра „Застраховане и социално дело“

Профил на участниците:

  • В конкурса могат да участват ученици от предпоследен и последен гимназиален курс на всички училища в България и чужбина. Допускат се само индивидуални участници.

Изисквания за оформяне на есето: 
Обемът на есето трябва да бъде до 5 страници (Page Size – А4, Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size – 13; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5; Изображения – TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi.)

Повече информация за кокурса може да намерите тук.

Всички участници ще получат сертификати за участие в конкурса, а авторите на класираните на първите три места есета ще получат награда на специално организирана за целта церемония.

За да кандидатствате, изпратете есето си на имейл s.georgieva@uni-svishtov.bg, като в полето Subject, трябда да се изпишат на латиница – име, фамилия, наименование на училището и населеното място, и се прикачва файлът, съдържащ есето.

Краен срок за кандидатстване: 30 април 2019 г.

За контакт: career.center@uni-svishtov.bg

Източник: Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на победители в конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.