Конкурс за следващите български младежки делегати към ООН

Позицията „български младежки делегат към ООН“ дава възможността на двама млади души да се включат в делегацията на България към Общото събрание на ООН и Комисията по социално развитие на ИКОСОС и да работят с права, сравними с тези на акредитиран дипломат, по решенията на ООН за младежта.

Място: онлайн конкурс

период на провеждане Период на провеждане: от юли 2019 г. до декември 2020 г.

Организатор: Дружество за ООН в България

Повече детайли за конкурса:

Двамата младежки делегати ще заемат отговорната позиция да представляват гласа на младежите в България и да отстояват техните интереси на най-високо междуправителствено ниво. Младежките делегати ще се изберат чрез прозрачен национален конкурс от четири кръга. Мандатът на делегатите е със срок от 18 месеца, през които те имат различни задължения на национално и международно ниво, като работата им е насочена главно към младежките политики и актуалните за българската младеж теми и предизвикателства.

Изисквания към кандидатите:

  • имате българско гражданство към момента на кандидатстване;
  • сте на възраст между 18 и 29 години към датата на подаване на документите за кандидатстване;
  • владеете отлично английски език писмено и говоримо (желателно, но не задължително, е владеене на втори официален език на ООН);
  • познавате добре работата на ООН в сферата на младежта;
  • сте запознати с младежкия сектор в България и актуални теми, свързани с младите хора;
  • имате принос към развитието на активно гражданско общество;
  • притежавате лидерски качества, инициативност и организационни умения;
  • умеете да мотивирате и общувате с млади хора;
  • сте в България по време на целия мандат от 18 месеца;
  • предвидите достатъчно времеви ресурс за изпълнение на задълженията Ви като младежки делегат през всички 18 месеца от мандата – от юли 2019 г. до декември 2020 г.

Повече информация за конкурса може да намерите тук.

 Можете да кандидатствате или да номинирате подходящ за позицията млад човек Можете да кандидатствате или да номинирате подходящ за позицията млад човек тук.

 Краен срок за кандидатстване: 6 април 2019 г.

За контакт:  r.dikanska@bgyouthdelegate.org

Източник: Български младежки делегати към ООН

YOUTHub не носи отговорност за подбора на младежки делегати в конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.