Младежки обмен “Game On” в Оммен, Холандия, 23 август – 3 септември 2019г.

Чрез различни игри участниците ще разкрият и доразвият своите умения

Място: Оммен, Холандия

период на провеждане Период на провеждане:

3 – 6 май 2019г. – предварителна среща за лидерите

23 август – 3 септември 2019г. – младежки обмен

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на обмена:

По време на обмена участниците ще имат възможността да се включат в различни игри и дейности, които ще им помогнат да открият, развият и  приложат на практика своите умения и таланти. Обменът цели да създаде атмосфера, която да накара младите хора (чрез методите на неформалното образование), да разкрият своите умения и да се вдъхновят един от друг.

Профил на участниците:

  • на възраст 16-19 години (18-25 години за груповите лидери)
  • активни и креативни
  • с интерес към природата и темата на проекта
  • хора, които нямат трудов опит и трудно могат да си намерят място на трудовия пазар

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 75 евро към посрещащата организация и 35 евро към изпращащата; участниците ще получат 275 евро за покриване на пътните разходи, с които при по-евтино пътуване могат да покрият и таксата си за участие

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 29 март 2019 г.

За контакт: +359 885 444 333

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.