Младежки обмен “Let’s Dance” в Сеса Аурунка, Италия, от 2 до 10 май 2019г.

Младежкият обмен ще се фокусира над културната съзнателност и креaтивното изразяване и ще даде на участниците ценни знания за традиционните фолклорни танци.

Място: Сеса Аурунка, Италия

период на провеждане Период на провеждане: 2 до 10 май 2019г.

Изпращаща организация: AGORA

Цели на обмена:

“Let’s Dance” цели да поощри взаимното разбиране и кооперацията между младежи от различни култури, за да подкрепи и промотира културното разнообразие. Участниците ще се включат в дейности, които стимулират чувството за инициатива, креативност и активно обществено участие на младежите.

Профил на участниците:

  • младежки лидери, млади хора и доброволци
  • младежи, които се интересуват от темата на обмена и имат намерение да използват придобитите знания, за да бъдат по-активна част на обществото
  • трябва да владеят добро ниво на английски език.

Повече информация за обмена може да намерите тук.

Таксите по престоя и храната ще бъдат покрити от посрещащата организация. Участниците ще трябва да организират сами своето пътуване, но разходите за път ще бъдат възвърнато в размер до 250 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате за участие в младежкия обмен, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 31 март 2019 г.

За контакт: youth.agora.plovdiv@gmail.com

Източник: AGORA

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.