Обмен Critical Thinking Skills в Пампорово, 4-12 май 2019 г.

32-ма участници от различни страни ще се съберат, за да подобрят своето критично мислене.

Място: Пампорово, България

период на провеждане Период на провеждане: 4-12 май 2019 г.

Организатор: CET Platform Bulgaria

Цели на обмена:

  • Изграждане на критично мислене у участниците
  • Развиване на техните когнитивни умения с цел подобряване на лични и професионални умения
  • Развиване наново на способности като организиране и планиране на събития, разрешаване на проблеми, взимане на решения въз основа на аргументи, прилагане на здрав разум, чувство за инициатива, интерпретация, комуникация, правене на заключения, себе-регулиране, себе-преценка

Профил на участниците:

  • Над 18-годишна възраст
  • Младежки работници, треньори и доброволци в сферата на младежката работа
  • Граждани на една от посочените страни: България, Чехия, Испания, Свети Мартин, Естония, Латвия, Полша, Северна Македония и Хърватия

Повече информация може да намерите тук.

Транспорт от София до Пампорово, както и разходите по престоя ще бъдат поети от организатора.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 24 март 2019 г.

За контакт: Николай Николов bulgaria@cetplatform.org

Източник: CET Platform Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обмена. За повече информация се обърнете към посочения организатор.