Обмен “Shaping participatory democracy” в Америка, 2 октомври- 16 ноември 2019 г.

Общо 32-ма души в две делегации ще се запознаят с американския метод на общностно развитие.

Място: Съединените Американски Щати

период на провеждане Период на провеждане: 2 октомври- 16 ноември 2019 г.

Организатор: Great Lakes Consortium 

Описание и цели на обменната програма:

Програмата е насочена към професионалисти от Албания, България, Унгария, Румъния и Словакия. Участниците трябва да работят в сферата на гражданското участие и права, в институции за гражданско образование, в групи за защита на гражданските права, да са местни активисти и/или да работят с хора в неравностойно положение. Цялостната цел на програма е да осигури възможност за професионално развие за ново-налагащи се лидери; да създаде един форум, където участници от Америка и чужбина ще имат възможност да работят заедно и да обменят идеи и стратегии и да създаде една глобална мрежа от професионалисти, които могат ефективно да работят във взаимно свързана среда.

Изисквания към кандидатите:

  • Граждани на една от страните участнички
  • Живеят и работят в тази страна към времето на кандидатстване и по време на подготвителния процес (около 3-4 месеца преди началото на програмата)
  • Имат поне 2 години професионален стаж към времето на кандидатстване
  • Попълнят формата за участие и приложат всички изисквани документи до крайния срок
  • Могат да получат виза J-1
  • Имат намерение да се върнат и развиват в своята родна страна сред завършване на програмата
  • Имат добро писмено и устно владеене на английски език

Повече информация може да намерите тук.

Всички разноски по време на обучението в САЩ ще бъдат поети от организатора.

За да кандидатствате първо се регистрирайте на сайта! След това попълнете апликационната форма и изпратете есе на английски език, в което описвате защо работите с хора в неравностойно положение/от откъснати райони и в какво се състои Вашата работа. Есето трябва да описва опита, който имате в този сектор и да съдържа примери за успехите, които сте постигнали. Трябва да е не по-дълго от 2 страници, единична разредка и да се изпрати на и-мейл emil@cega.bg (Емил Методиев).

 Краен срок за кандидатстване: 15 април 2019 г.

За контакт: emil@cega.bg (Емил Методиев)

Източник: C.E.G.A Foundation

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обмена. За повече информация се обърнете към посочения организатор.