Обучение “Key ​ ​Competences ​ ​for ​ ​Lifelong ​ ​Learning in Youth Work” в Брюксел, Белгия, 1 – 5 април 2019 г.

място на провеждане Място: Брюксел, Белгия

период на провеждане Период на провеждане: 1 – 5 април 2019 г.

Изпращаща организация: Чемпиънс Фактори

Участниците ще могат да подобрят своето разбиране за ключовите компетенции, включително спецификата на всяка от тях, и съответния контекст като препоръки, законодателство, политики и прилагане. Това обучение ще осигури на участниците знания, умения и инструменти за подобряване на качеството на ежедневната им работа в областта на младежта, както и да насърчават критичната самооценка и размисъл.

Освен това, обучението ще предостави възможност за споделяне на добри практики между участниците и ще ги насочи към развитие на  по-силна оценка на мобилността, ученето през целия живот, активната гражданска позиция и ценности на ЕС, като същевременно повишава тяхната мултикултурна комуникация и езикови умения.

Профил на участниците:

  • да имат опит с работа с младежи;
  • владеене на английски език на работно ниво
  • възраст над 18 г.

Такса за участие: 60 евро за посрещащата организация и 35 евро за изпращащата организация (по банков път)

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за настаняване и изхранване са покрити от организаторите. Самолетните билети ще бъдат закупени от посрещащата организация

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване:  възможно най-скоро

 За контакт: mihaela@championsfactory.bg

Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения контакт.