Обучение “Win win games” в Пренцов, Словакия, 13-24 юни 2019 г.

Win-Win games е 10-дневно обучение за младежки работници, треньори и млади активисти, които работят по устойчив начин. Участниците ще се обучават по методиката наречена Dragon Dreaming, която съчетава индивидуалната полза от проекта със социалната полза за обществото и природата.

място на провеждане Място:Пренцов, Словакия

период на провеждане Период на провеждане: 13 – 24 юни 2019 г.

Организатор: ARTKRUH

Цели на обучението:

Обучението има за цел да имплементира метода Dragon Dreaming с европейски младежки работници, като така адресира нуждите на европейската младеж за по-устойчиво и дейно общество с по-добри възможности за намиране на работа. Обучението ще се ръководи от основателите на философския метод, които са от Австралия и Бразилия.

 Профил на участниците:

  • да са младежки работници, младежки лидери, обучители, ръководители на проекти
  • да искaт да подобрят своята продуктивност и ефективност
  • да владеят английски

Повече информация може да намерите тук.

Таксите по престоя, храната и пътуването (до 275 евро) се покриват по програмата Еразъм +. Изисква се допълнителна такса за участие от 150 евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 март 2019 г.

 За контакт: murkomiux@gmail.com

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.