Обучителен семинар „Диалог на ЕС по въпросите за младежта” в София, 22-24 март 2019 г.

По време на обучителния семинар на участниците ще бъдат представени основните идеи за стратегиране и планиране, както и идеи за това, как могат да се включат в процеса на вземане на решение.

място на провеждане Място: София

период на провеждане Период на провеждане: 22-24 март 2019 г.

Организатор: Национален Младежки Форум

Цели на семинара:

Обучителният семинар си поставя за основна цел повишаването на информираността за процеса на Диалог на ЕС по въпросите за младежта на национално и европейско ниво. Чрез различни лекции и работа по фокус групи, всеки участник ще има възможността да представи и защити своите идеи, както и да придобие умения за участие в подобни срещи.

Профил на участниците:

  • млади хора на възраст между 16 и 29 години
  • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
  • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите.
  • младежки работници

 Повече информация може да намерите тук.

Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите. Пътните разходи са за сметка на участниците.

За да кандидатствате, може да попълните апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 14 март 2019 г.

 За контакт: secretariat@nmf.bg

Източник: Национален Младежки Форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучителния семинар. За повече информация се обърнете към посочения организатор.