Посланик на EU Careers

EU Careers търси студенти, които да промотират възможностите за кариера в европейските институции

период на провеждане Период на провеждане: септември 2019 – септември 2020

Организатор: European Personnel Selection Office

Посланикът в проекта ще има възможността:

 • да научи повече за EU Careers и да ги промотира
 • да добие ценен опит по време на следването
 • да развие нови качества в сферата на маркетинга и човешките ресурси
 • да получи препоръка

Задължения на посланика:

 • да участва на изложения и да изнася презентации пред колегите си, за да ги информира за EU Careers
 • да отговаря на въпроси за EU Careers
 • да създаде връзки с университета си и да осигурява информация
 • да поддържа онлайн и социалните мрежи

Профил на посланика:

 • студент/ка в един от участващите университети за периода на проекта (септември 2019 – септември 2020)
 • гражданин/ка на ЕС
 • английски език на много добро ниво и владеене на езика на държавата, в която посланикът учи
 • иновативност, креативност, мотивация
 • добри комуникационни и организационни умения

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 март 2019 г.

 За контакт: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Източник: European Personnel Selection Office

YOUTHub не носи отговорност за подбора на посланици в проекта. За повече информация се обърнете към посочения организатор.