Стажант финансово управление в Американското посолство в София

Офисът по финансово управление на Американското посолство в София търси на назначи стажант, който ще отговаря за разнообразни всекидневни дейности в областта на счетоводството и плащанията.

Място: Американско посолство в София

период на провеждане Период на провеждане: Продължителността на стажа е приблизително 6 месеца с начало юли 2019. Работният график е гъвкав, с минимум 20 часа седмично.

Работодател: Американско посолство в София

Изисквания към кандидатите:

  • да са настоящи студенти и да имат намерения да продължат своето образование по време на стажа
  • да владеят добро ниво на английски език и български език
  • да имат опит при работата с MS Office
  • да имат добри умения в обслужването на клиенти
  • да са над 18 години
  • студенти, които не са американски граждани или български студенти, учещи в чужбина
  • да имат добър академичен успех.

Повече информация за стажа може да намерите тук.

 Стажът е неплатен и не са предвидени допълнителни бонуси и компенсации.

Канидатите за позицията трябва да изпратят скорошни резюме или CV на английски език, като само отбраните кандидати ще бъдат извикани за интервю. Апликациите може да изпратите на пощенски адрес: ул. Козяк 16. Лозенец, София 1408 или на имейл адрес Sofia_Applications@state.gov.

 Краен срок за кандидатстване: 3 април 2019 г.

За контакт: Sofia_Applications@state.gov

Източник: Американско посолство в София

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти за обявената позиция. За повече информация се обърнете към посочения работодател.