Стипендия за обмен в Аржентина

Стипендията на YFU България дава възможност за междукултурен обмен на български ученици

място на провеждане Място: Аржентина

период на провеждане Начало на програмата: август 2019г.

Организатор: YFU Bulgaria

Цели на стипендията:

YFU България е част от функционираща мрежа по цял свят, състояща се от отдадени сътрудници и организации. Обединяващото ги убеждение е, че пълното и активно участие в чужда култура е най-ефективният начин за придобиване на качествата, нужни за успешното включване в съвременното мултикултурно, независимо и конкурентно глобално общество.

Стипендията дава възможност за прекарване на една учебна година в Аржентина.

Профил на участниците:

  • ученици между 15 и 18 години

Стипендията покрива 2000 USD от програмата.

За да кандидатствате, се свържете с YFU Bulgaria за повече информация на тел. 089 473 4129 или info@yfu.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 11 март 2019 г.

Източник: YFU Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на кандидати за стипендията. За повече информация се обърнете към посочения  организатор.