Обучение “Entrepreneurial Mindset through Social Innovation in Youth Work” в Драч, Албания, 19 – 29 април 2019 г.

Обучението ще събере 32 участници, които ще работят за подобряване на компетенциите на младежките работници в обучението по предприемачество

Място: Драч, Албания

период на провеждане Период на провеждане: 19 – 29 април 2019 г.

Изпращаща организация: Youth European Society

Цели на тренировъчния курс:

Проектът има за цел да увеличи изграждането на капацитет на консорциума по темата за предприемачеството и иновациите, да трансферира ноу-хау и да адресира ключови въпроси от интерес за младите хора днес. Да се засили включването на младежите с по-малко възможности чрез предоставяне на умения и компетенции в областта на социалните иновации и обучението по предприемачество – това е основната цел, която проектът се стреми да постигне.

Профил на участниците:

  • младежки работници и младежки лидери, които са готови да споделят своя опит и да си помагат
  • навършени 18 години
  • английски език на работно ниво
  • препоръчително е да бъдат жители/граждани на Република България, тъй като от тях се очаква да продължите да работят с младежите в организацията

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: тренировъчният курс е финансиран от програмата „Еразъм+“, която ще покрие разходите за настаняване и храна, както и пътните разходи (до 180 EUR на човек)

За да кандидатствате, изпратете попълнената апликационна форма, кратка мотивация за участие и актуална автобиография в европейски формат (CV Europass) на имейл адрес office@yesbg.eu

Краен срок за кандидатстване: 30 март 2019 г.

За контакт: +359 896 817 818

Източник: Youth European Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.