Дългосрочна стажантска позиция в дирекция “Съответствие” в ОББ, София

Работата е свързана със защита на лични данни и защита на потребителя и инвеститора.

място на провеждане Място: София

Работодател: Банка ОББ

Стажантската програма на ОББ е един от начините рано да идентифицираме талантливите бъдещи професионалисти и да подпомогнем тяхното кариерно развитие. Тя е насочена към студенти, желаещи да приложат наученото на практика и с висока мотивация за професионална реализация в банковата сфера.

За дългосрочен стаж в Дирекция ” Съответствие ” търсим амбициозни студенти, които да имат интерес в областите на защита на лични данни и защита на потребителя и инвеститора и които ще имат възможността да участват ежедневно в следните:

 • Подпомага проследяването и анализа на промените в приложимите закони и регулаторни актове
 • Подпомага изготвянето/актуализацията на вътрешните правила и процедури на Банката, произтичащи от промените в приложимото законодателство
 • Подпомага дейността на служителите на Дирекцията от различни експертни области, за да се гарантира пълното изпълнение на програмата за съответствие
 • Подпомага преглеждането на нови продукти, маркетингови материали и участва в други форми на комуникация с бизнес звената, свързани с регулаторното съответствие
 • Подпомага изготвянето на писмени доклади за извършените дейности
 • Подпомага служителите на Дирекцията в осъществяването на текущ мониторинг и контрол за спазване на регулаторните изисквания и вътрешните правила на Банката
 • Подпомага събирането и поддръжката на документация и данни от структурните звена в централата и клоновата мрежа, необходими за кореспонденцията между отдела, КФН и други надзорни органи

Изисквания към кандидатите:

 • Завършен минимум трети или четвърти курс в специалност с икономическа или юридическа насоченост
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office;
 • Добри умения за комуникация, бизнес етика и лоялност;
 • Способност за ефективна работа в екип, под напрежение и при спазване на срокове, аналитично мислене и предприемчивост.
 • Английски език на добро работно ниво ще се счита за предимство.

Предимства на работната позиция:

 • Възможност за дългосрочно развитие в една от най-големите банкови институции в страната
 • Възможност за работа в международна компания
 • Придобиване на практически опит в корпоративна среда
 • Осигурен персонален наставник (ментор), който има грижата да Ви обучава и да наблюдава прогреса Ви.

 За да кандидатствате, изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо чрез бутона “Кандидатствай” тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

 За контакт: Деница Сотирова, Denitsa.Sotirova@ubb.bg

Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на кандидати за работната позиция. За повече информация се обърнете към посочения контакт.