Дългосрочно обучение “Inclusive Outdoors” във Великобритания, юни – август 2019 г.

Търсят се 3ма участници

място на провеждане Място: Южна Англия и Лондон, Великобритания

период на провеждане Период на провеждане:

  • Фаза 1: май/юни – онлайн подготовка от вкъщи
  • Фаза 2: 11-20 юни 2019 г. – обучение в Южна Англия
  • Фаза 3: юни – август 2019 г. – дейности на място в Бългагия
  • Фаза 4: 27-31 август 2019 г. –  семинар в Лондон

Изпращаща организация: YOUTHub
Посрещаща организация: Abroadship

Проектът „Inclusive Outdoors” има за цел да обучи и подкрепи младежки работници, обучители и преподаватели за това как да се използват дейностите на открито за социално включване и обучени в младежката работа.

Профил на участниците:

  • на възраст над 18 години, владеещи английски език на работно ниво
  • младежки работници и/или обучители, които планират да използват откритите пространства навън в работата си с младежи и обучителни дейности
  • с интерес към придобиване и подобряване на компетенциите за използване на работата на открито като метод за социално включване, сътрудничество и образование
  • ангажираност и пълно участие във всички фази, включително създаване на дейностите на място
  • готовност за участие и работа в междукултурна среда и програма с висока интензивност, изпълнена с практически задачи

Преди да кандидатствате, информирате се за всички условия относно участието ви в инфо пакета.

Такса за участие: 40 евро за посрещащата организация, платими на място и 50 лв за изпращащата организация по банков път преди проекта.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Всички разходи за настаняване и храна са покрити. Участниците сами закупуват самолетните си билети до мястото на провеждане на обмена. Разходите за транспорт ще бъдат възстановявани на 80% до 360 евро на човек за всяко от пътуванията до Великобритания.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 май 2019 г.

Одобрените кандидати ще бъде уведомени по имейл до 7 май 2019 г. В периода 7-11 май следва да бъдат закупени билетите.

Участниците трябва да закупят самолетните си билети и за двете пътувания едновременно след като потвърдят участието си.

 За контакт: michaela@youthub.bg