Информационен ден по проект “Пилотен инкубатор за женско предприемачество”, гр. София 22 април 2019

СНЦ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСЕКИ” организира информационен ден, за да Ви представи „ИНКУБАТОР ЗА ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Създатели на инкубатора: Асоциация „СЕЛЕНА“ в партньорство с фондация “ДПБ”

място на провеждане Място на прожвеждане: ул. “Шипка” No 6, ет. 4, Съюз на българските художници СБХ / Union of Bulgarian Artists UBA

краен срок за кандидатстване Дата на провеждане: 18:00 – 20:00, 22 април 2019г.

Инкубаторът предлага:

 • нови възможности за професионално развитие и придобиване на бизнес знания в променящите се икономически условия на лица, които знаят, че „ученето през целия живот” е необходимост, за да си успешен;
 • предоставяне на комплекс от обучения, консултации, услуги и подкрепа за започване на реална самостоятелна стопанска дейност;

Какво ще научите, ако се присъедините към инкубатора:

 1. Основи на предприемачеството. Вие като предприемач – мотивация и лидерство
 2. Бизнес идея. Маркетинг
 3. Форми на търговска дейност. НПО
 4. Персонал, правни отговорности, застраховка
 5. Финансово планиране
 6. Капитал и видове източници
 7. Основи на социалното предприемачество
 8. Разработване на бизнес-план
 9. Обучения по дигитални умения

За да се регистрирате попълнете формуляра.

Източник: Facebook

*Информациония ден се организират в изпъление на проект № BG05M9OP001-1.023-0148-C01 “Пилотен Инкубатор за женско предприемачество” и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от „Европейски социален фонд на Европейския съюз“.

**YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочения организатор.