Kонкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход

Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход за академичната 2019-2020 г.

Място: онлайн конкурс

период на провеждане  Период на провеждане:

Организатор: Ромски образователен фонд

Цели на проекта:

Основната цел на Стипендиантската програма на Ромския образователен фонд (РОФ СП) е да допринесе за създаването на широк кръг от образовани роми с висше образование, уверени в себе си и горди със своята ромска идентичност, академично и социално ангажирани, притежаващи умения и компетенции, които ще им позволят да се превърнат в професионалисти в своята област, и в същото време да останат неразривно свързани с ромската общност като я подкрепят в по-нататъшното и включване в обществото като цяло.

Изисквания към кандидатите:

  • Да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма
  • Открито да се определят като роми

Повече информация за конкурса може да намерите тук.

Стипендиите включват:

  • Една бакалавърска програма в продължение на най-много 4 години при интегриран модел на обучение, или на най-много 3 години по Болонската система;
  • Една магистърска програма в продължение на най-много 1 година при интегрирана образователна система, при която не се следва Болонската система, и на най-много 2 години по Болонската система;
  • Една докторска степен в продължение на най-много 3 години и само първите 3 години от докторската програма.
  • Размерът на основната стипендия по РМУСП се определя на 80 евро за един академичен месец.

За да кандидатствате, изпратете апликационната форма на адрес info@romaeducationfund.org.

 Краен срок за кандидатстване: 15 май 2019 г.

За контакт: info@romaeducationfund.org

Източник:  NGOBG.info

YOUTHub не носи отговорност за подбора на победители от конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.