Конкурс за участие в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение за граждански лидери

Инициативата ще подкрепи участниците да научат всичко важно за управлението на една гражданска организация.

Място: онлайн конкурс и последващо обучение на място

Организатор: Фондация „Работилница за граждански инициативи” 

Цели на инициативата:

Инициативата за изграждане на бъдещо поколение млади лидери се реализира от Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) и цели да спомогне развитието на ново поколение граждански лидери в България, имащи знания и умения да работят ефективно в среда на свиващо се пространство за гражданското общество и ограничени ресурси.

Предвидени са обучения в четири тематични модула – от глобални проблеми и местни решения, през набиране на средства и стратегически комуникации до оценка на въздействието. Обучението е интерактивно и включва примери от реалната среда. Всеки тематичен модул приключва с практическо задание, при изпълнението на което участниците ще разчитат на ментори. Инициативата предвижда и създаването на alumni клуб, където всички участници да обменят опит и идеи.

Профил на участниците:

  • граждански лидери на възраст до 35 години
  • мотивирани да развиват себе си и организацията, от която са част

Повече информация за инициативата може да намерите тук.

Няма финансова награда, но за сметка на това избраните участници от конкурса ще получат:

  • пълна подкрепа за изграждане на индивидуалния капацитет;
  • достъп до обучения и последваща подкрепа от ментори, които са утвърдени лидери на национални организации (НПО), журналисти, специалисти по маркетинг и публични комуникации, фъндрейзъри и прависти;
  • знания и умения за стратегическо мислене, набиране на средства за каузи и въвличане на граждани/общности в работата на организацията.

За да кандидатствате, изпратете неодходимите документи и формуляри на електронен адрес konkurs@frgi.bg.

 Краен срок за кандидатстване: 18 април 2019 г.

За контакт: konkurs@frgi.bg

Източник: Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на избрани участници от конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.