„Мисия: Добротворител“ търси доброволци в Столична община

Кампанията е насочена към промяна на нагласите, привличане и ангажиране на повече хора към доброволчески дейности, свързани с подкрепа на деца и младежи в неравностойно положение.

Място: Столична община

период на провеждане Период на провеждане: дългосрочен проект

Организатор: Фондация „РеАрт“

Цели на инициативата:

Част от инициативата е идентифициране на неправителствени организации, които работят с деца и младежи, ползващи социални услуги на територията на Столична община, и които биха желали да приемат в своите организации доброволци, за да развият и разширят осъществяваните от тях дейности.

Друга основна цел на инициативата е да популяризира неправителствените организации, с което да стимулира повече хора да участват в активности, свързани с децата в неравностойно положение, да представи положителни примери и насоки, позволяващи на всеки, който има интерес да се приобщи към дейността на доброволеца.

Профил на участниците:

  • Всеки човек, независимо от своята възраст, пол и социален статус, може да стане добротворител, като отдели част от свободното си време и посещава определени социални услуги или институции, и участва в развитието на децата под формата на общуване с тях и занимания.

 Цялата информация за кампанията и възможностите за участие ще бъде публикувана в специално създадена страница във Фейсбук.

Проект „Мисия: Добротворител“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община. Програма „Европа” 2019 от Фондация „РеАрт“, в партньорство с Район „Подуяне“.
За да станете част от инициативата, трябва да изпратите кратка или подробна информация за Вас, която да включва посоката, в която бихте желали да участвате, както и информация за обратна връзка (електронна поща и телефон) на имейл адрес denkov@vazov.bg.

За контакт: denkov@vazov.bg

Източник: Darikradio

YOUTHub не носи отговорност за подбора на доброволци в проекта. За повече информация се обърнете към посочения организатор.