Младежки обмен “Pathways towards YOUr Career” в гр. Синая, Румъния, 9-18 май 2019 г.

По време на младежкия обмен ще се използват много от методите на неформалното образование

Място: гр. Синая, Румъния

период на провеждане Период на провеждане: 9-18 май 2019 г.

Изпращаща организация: Social Hub

Цели на проекта:

Младежкият обмен има за главна цел да подкрепи младите хора във включването им на пазара на труда и да развие техните социални, интеркултурни и граждански компетенции по темата за заетостта. Участниците ще имат възможността да се научат как да изготвят СВ, ще разберат повече за професионалните възможности, които отговарят на компетенциите и психологическия им профил, и ще развият критическото си мислене и лидерските си умения.

Профил на участниците:

  • на възраст 18-25 години
  • безработни или наскоро завършили училище/университет
  • имащи желание да са част от пазара на труда, но срещащи трудности

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, изпратете имейл на адрес contact@socialhubbg.eu, като обясните защо искате да участвате.

 Краен срок за кандидатстване: 21 април 2019 г.

За контакт: contact@socialhubbg.eu

Източник: Social Hub

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.