Младежки обмен “Sharing vs Wasting” в Чиари, Италия, 30 май – 6 юни 2019 г.

Активно българско общество търси 4 участника и 1 лидер за младежки обмен на тема Споделена икономика (СИ) и Съвместно потребление (СП).

Изисква се някакъв опит по темата, тъй като целта на проекта е да поромотира СП и да се изготви наръчник “СП за младежка работа”, който да се разпространи широко, за да даде шанс на други млади хора, младежки работници и сдружения да използват същите възможности.

Място: Чиари, Италия

период на провеждане Период на провеждане: 30 май – 06 юни 2019г

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на обмена:

  • упореба на СП в младежката работа
  • увеличаване на предприемачеството, креативността и инициативността на младите
  • промотиране на креативни и иновативни инструменти срещу кризата
  • работа по и упражняване на концепцията за колективно споделяне, съвместно потребление и социална икономика

По време на проекта ще се използват методите на неформалното образование.

 Профил на участниците:

  • на възраст 18-30 годишни моривирани хора с интерес по темата
  • английски език на работно ниво

Такса за участие:

  • 25 EUR за посрещащата организация
  • 35 EUR за изпращащата организация
  • Транспортните разходи до 275 евро/участник.

Място на тръгване: задължително мястото на заминаване на участниците трябва да е от България и на връщане също до България.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 18 април 2019 г.

За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: active bulgarian society website

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.