Покана за участие на младежки представители в Младежкия консултативен съвет към Съвета на Европа

Ще бъдат избрани 10 от 30-те членове на Младежкия Консултативен Съвет, които ще представляват гласът на младежите в Европа пред Съвета на Еропа за периода 2020-21 година.

период на провеждане Мандат: януари 2020 г. – декември 2021 г.

Организатор: Advisory Council on Youth secretariat

Профил на участниците:

  • да са на възраст между 18 и 30 години
  • номинирани от тяхната организация, която трябва да е част от държава ,одобрила Европейската културна конвенция
  • мотивирани и активни
  • да имат възможност да участват в срещите на Младежкия Консултативен Съвет
  • да владеят английски език

Повече информация за тази възможност може да намерите тук или в поканата за участие.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и прикачете писмо от вашета организация.

 Краен срок за кандидатстване: 28 април 2019 г.

За контакт: : advisorycouncil@coe.int

Източник: Council of Europe

YOUTHub не носи отговорност за подбора намладежки представители пред Съвета на Европа. За повече информация се обърнете към посочения организатор.