Национален конкурс за есе „Моето приключение в Европа с Европас“

Учениците ще могат да пишат в екип или самостоятелно, като в творбите им следва да има елемент, свързан с Европас.

Място: онлайн конкурс

период на провеждане Период на провеждане:  01.04.2019 г. до 01.07.2019 г.

Организатори: Център за развитие на човешките ресурси и Европас Център

Цели на конкурса:

Идеята е чрез силата на българското слово и така зададената тема учениците да се концентрират върху ползите от пътуванията в Европа с цел обучение/практика, както и да се замислят какви ползи биха имали от това при бъдещото им реализиране на пазара на труда. Главанат цел е да се провокира използването на Европас в различни житейски ситуации, свързани с обучението на  младежите. Инициативата е част от дългосрочната ни стратегия за работа с ученици и техните преподаватели от гимназиален курс, която цели да провокира по-задълбочен интерес у младите хора към пътувания в Европа с цел обучение и практика, както и използването на документите Европас.

Профил на участниците:

  • Първа възрастова група за ученици от VII –  до IX клас
  • Втора възрастова група за ученици от Х – до ХII клас

 Повече информация може да намерите тук и в инфо пакета.

Победителите в конкурса ще бъдат наградени.

За да кандидатствате, изпратете формулярът за кандидатстване и придружаващите го документи  на е-поща europass_konkurs@hrdc.bg, както и на адрес гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет.3.

 Краен срок за кандидатстване: 1 юли 2019 г.

За контакт:

Елена Борисова: 02 915 50 22;

Юри Константинов: 02 915 50 38

Източник: Център за развитие на човешките ресурси

YOUTHub не носи отговорност за подбора на победители в конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.