Обучение Entrepreneurship Training for Women in Rural Areas TC в Румъния, 22-31 май 2019 г.

Възможност за тренинг за младежки работници, които имат интерес в сферата на селското предприемачество сред жените.

Място: Крайова, Румъния

период на провеждане Период на провеждане: 22-31 май 2019 г.

Организатор: CERT

Цели на обучението:

 • Оборудване на 32-мата младежки работници в рамките на 8 дни с методи за развиване на селско предприемачество за жени в неравностойно положение, живеещи в провинцията
 • Промотиране на равностойност между жени и мъже на пазара на труда между 500 европейски граждани от 10 страни
 • Увеличаване със 150 номера на жените предприемачи в 10 селски региона
 • Подпомагане на подобрение на качеството на младежката работа между 10 организации в младежкия сектор
 • Увеличаване на информираността за програмата Еразъм+ в 10 селски региона

Изисквания към кандидатите:

 • Високо владеене на английски език
 • Получили са обучение, дори и базисно, в сектора на предприемачеството
 • Ако произлизат / са живели / в момента работят в селски региони, това ще се смята за преимущество
 • Имат мотивацията и интереса да бъдат активни участници в проекта
 • Имат опит с дейности или програми, занимаващи се с правата на жените или равенство между половете
 • Имат участие в минимално 3 проекта по Еразъм+
 • Няма възрастови ограничения

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Няма

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и меморандума за съгласие  и изпратете Ваше CV, с което доказвате опита си в младежкия сектор на Динозавър.

Краен срок за кандидатстване: Възможно най-скоро

За контакт: alexandra_alina98@yahoo.com

Източник: Динозавър- тренинги и игри

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочения организатор.