Стаж в Сдружение “Тук-там”

Сдружение “Тук-там” търси стажант за лятна практика

Място: гр. София, България

период на провеждане Продължителност на стажа: 15 май – 15 септември 2019 г.

Работодател: Сдружение “Тук-там”

Информация за стажа:

Стажантът ще участва в подготовката и изпълнението на двата основни проекта на сдружението – фонд за стипендии “Иди, учи и се върни” и новото кариерно събитие за българи с опит и образование в чужбина “Кариерен Кошер”.

Позицията е неплатена, ангажираността е непълен работен ден (до 20 часа на седмица). В края стажантът ще получи официален документ, удостоверяващ проведения стаж, както и препоръка.

Изисквания към кандидатите:

  • отлични умения за планиране и организиране на времето
  • отлични устни и писмени комуникационни умения
  • нагласа за постоянно усъвършенстване и желание за развитие

Стажът е неплатен.

За да кандидатствате, изпратете CV и кратко мотивационно писмо на yuliya@tuk-tam.bg

 Краен срок за кандидатстване: 7 май 2019 г.

 Източник: Сдружение “Тук-там”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.