Стажантски длъжности в БНР

Българско национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжност – стажант-репортер.

Място: София, бул. “Драган Цанков” 4

Работодател: Българско национално радио 

Основни функции и задължения на стажанта:

 • да се запознае със спецификата на работа в БНР и в програмата, за която работи;
 • да усвои практически умения, свързани с подготовката и провеждането на интервю, както и с отразяването на събитие;
 • да се запознае детайлно с фактите в определения за отразяване тематичен ресор, да проследява в развитие всички събития в ресора, както и да осигурява предварителни информации за тях;
 • да придобие умения за работа със звукозаписна техника, както и с използваната от БНР система за радиопроизводство;
 • да носи пълна отговорност за съдържанието на звуковите файлове и текстове, които е подготвил, както и за живите си включвания в програмата;
 • да създава журналистически материали, като информира пълно, точно и безпристрастно за отразяваното събитие и да осигури многообразие на гледните точки по всеки от проблемите;
 • да предава само фактите, без елементи на свой коментар в новинарските емисии;
 • да предава само проверена информация, максимално бързо;
 • да следи информационните източници и да уведомява останалите репортери за новопостъпили информации и събития в техните ресори.

Изисквания към кандидатите:

 • студент трети или по-висок курс на висше учебно заведение;
 • висока степен на езикова подготовка по български език;
 • добри гласови данни и липса на говорни дефекти;
 • много добра компютърна грамотност;
 • владеенето на чужд език е предимство.

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, моля изпратете на и-мейл kandidati@bnr.bg автобиография с телефон за обратна връзка, уверение, че сте студент в 3-ти или по-висок курс на висше учебно заведение и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите тук.

Краен срок за кандидатстване:  до 17 ч. на 30 април 2019 г

За контакт: kandidati@bnr.bg

Източник: БНР 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в стажа. За повече информация се обърнете към посочения работодател.