Учебно посещение “Local Youth Policies on Social Entrepreneurship” в Португалия, 27 май – 1 юни 2019 г.

Участниците ще се обучат как да подкрепят младите хора в започването на бизнес

Място: Португалия

период на провеждане Период на провеждане: 27 май – 1 юни 2019 г.

Организатор: DYPALL Network и R-Newt

Цели на проекта:

Учебното посещение е предназначено за младежки работници и общински работници. По време на него участниците ще се запознаят по-подробно с различните възможности и предизвикателства на младежкото социално предприемачество, както и младежките политики за подкрепянето на такъв вид предприемачество. Участниците ще разберат за различните практики и модели на при започването на бизнес от млади хора, което ще им помогне да натрупат нужния опит и знания по темата, за да приложат наученото в собствениете си общности.

Профил на участниците:

  • младежки работници, общински работници и хора, занимаващи се с воденето на младежки политики
  • английски език на работно ниво

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 1 май 2019 г.

За контакт: Aleksandra Maldžiski – aleksandra.maldziski@dypall.com, + 351 961 611 500

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници. За повече информация се обърнете към посочените организатори.