Доброволчески проект в Моя, Испания, август 2019- май 2020

Проектът е дългосрочен и трае 12 месеца.

Място: Моя, Испания

период на провеждане Период на провеждане: 12 месеца (август 2019- май 2020)

Изпращаща организация: CVS Bulgaria, Европейски корпус за солидарност

Описание на доброволческия проект:

Проектът е за работа с хора с увреждания в град Моя, близо до Барселона и участниците ще бъдат там в продължение на една година като представители на Европейския корпус за солидарност.

Профил на участниците:

  • Български граждани
  • До 30-годишна възраст
  • Владеенето на испански език, ще се смята за преимущество

Повече информация може да намерите тук. 

Разноските ще бъдат поети от изпращащата организация.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и изпратете мотивационно писмо и CV на incoming@scicat.org.

Краен срок за кандидатстване: 2 юни 2019 г.

За контакт: evs@scicat.org

Източник: CVS-Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческия проект. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.