Европейска младежка конференция във Финландия, 1 – 3 юли 2019г.

Национален младежки форум и Министерство на младежта и спорта отварят процедура за подбор на официалните младежки делегати от България, които ще се включат в конференцията в Хелзинки, Финландия.

Място: Хелзинки, Финландия

период на провеждане Период на провеждане: 1 – 3 юли 2019г.

Организатор: Национален младежки форум (НМФ) 

Повече за конференцията:

Темата на предстоящата конференция е “Създаване на възможни за младите хора – как младежката работа посреща очакванията и нуждите на младите хора”. Национален младежки форум (НМФ) – Националният младежки съвет на България, заедно с Министерство на младежта и спорта и членовете на Националната работна група за изпълнение на Диалог на ЕС по въпросите за младежта – младежки организации и институции, активно развива темата за ефективното участие на младите хора в процесите на взимане на решения на национално и европейско ниво. На европейско ниво предстои да се проведе Европейска младежка конференция в рамките на Диалог на ЕС по въпросите за младежта в рамките  на председателство на Съвета на ЕС от Финландия

Профил на участниците:

  • Младежи или представители на младежки организации с опит в областта между 15 и 29 години
  • Младежки работници (без възрастово ограничение)
  • да владеят английски език
  •  да могат да вземат участие в подготвително обучение  което ще се проведе в гр. София през месец юни.

Повече информация за конференцията може да намерите тук.

Пътните разходи и настаняването ще бъдат поети от организаторите.

За да кандидатствате за участие в конференцията, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 26 май 2019 г.

За контакт:  secretariat@nmf.bg

Източник: Национален младежки форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конференцията . За повече информация се обърнете към посочения организатор.