Финансиране на НПО проекти от TELUS International

Общественият борд на TELUS International в България ще подкрепи финансово неправителствени организации в сферата на образованието, здравеопазването и екологията

период на провеждане Период на провеждане: 22 април- 27 май 2019 г.

Организатор: TELUS International Bulgaria

Описание на  възможността:

Отворена е втората покана за финансиране на проекти към читалища, училищни настоятелства, фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел от страна на Обществения борд на TELUS International в България. Те могат да бъдат насочени по приоритетните линии на борда – образование, здравеопазване и опазване на околната среда.

Изисквания към кандидатите:

  • Кандидатстващите проекти трябва да са насочени към една от областите- образование, здравеопазване и опазване на околната среда
  • Организациите разполагат със следните документи: pегистрация на организация с нестопанска цел, регистрация на БУЛСТАТ, вписване в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност или регистрация в Търговски регистър

 Повече информация може да намерите тук.

 Максималната стойност, с която един проект може да бъде подкрепен, е в размер на 7500 лева

За да кандидатствате, попълнете формата за кандидатстване на български език. Моля, използвайте празните полета за отговор и описание, като се стараете да бъдете максимално кратки и ясни. Моля, изпратете попълнения формуляр за кандидатстване с приложимата към него бланка с финансова информация, качена на сайта на Обществения Борд. При финализиране на кандидатурата Ви, моля изпратете двата документа заедно в doc. или excl. формат на telusinternationalCB@telusinternational.com или на csr.bg@telusinternational.com

Краен срок за кандидатстване: 27 май 2019 г.

За контакт: telusinternationalCB@telusinternational.com

Източник: Telus International

YOUTHub не носи отговорност за одобрение на организациите, кандидатстващи за финансиране. За повече информация се обърнете към посочения организатор.