Конференция “On track 3 – Different youth work approaches for different NEET situations” в Истанбул, Турция, 22-26 октомври 2019 г.

Темата на конференцията е ” Young People in a NEET (Not in Education Employment or Training) situation ” и целта е да се наблегне върху важността на кооперацията между младежки работници и работните сектори.

Място: Истанбул, Турция

период на провеждане  Период на провеждане: 22-26 октомври 2019 г.

Изпращаща организация: Център за развитие на човешките ресурси 

Цели на конференцията:

Конференцията цели да подкрепи сътрудничеството между професионалисти от различни сектори, за да създаде по-добри възможности за младите хора, които са безработни и неучащи, и да допринесе за тяхната интеграция и и активно участие в пазара на труда.

Профил на участниците:

  • млади професионалисти с опит при работа с безработни и неучащи хора
  • учители, обучители
  • социални работници
  • академици и др.

 Повече информация може да намерите тук.

Таксата за участие варира и е най-добре участниците да се свържат с изпращащата организация от своята страна. Разходите по престоя и храната се покриват от посрещащата организация в Турция, а пътните разходи се покриват от изпращащата организация. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 16 юни 2019 г.

  За контакт:  inclusion@salto-youth.net

Източник: SALTO-YOUTH

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конференцията. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.