Конкурс за сценарий

Конкурса има за цел да подпомогне млади български автори и режисьори в реализацията на техните творби.

период на провеждане Период на провеждане: 1 април- 1 юли 2019 г.

Организатор: Българско кино общество

Описание на конкурса:

Сценариите трябва да са свързани по един или друг начин с темата на конкурса за 2019г. – „Сърце”. Приемат се сценарии за всички видове филми (игрални, анимационни, документални, експериментални). Преди да кандидатствате, прочетете регламента и насоките за писане на сценарий. Проектите ще бъдат оценени от професионално жури.

Изисквания към кандидатите:

  • Български граждани
  • На възраст до 35 години
  • Един кандидат може да участва само с един сценарий

Повече информация може да намерите тук.

Награди:

  • Награда за най-добър сценарий в размер на 1000 лева
  • Награда за най-добър филмов проект

За да кандидатствате, изпратете следните документи до office@filmsociety.bg преди закриването на конкурса :

  • попълнен, подписан и сканиран формуляр за кандидатстване, включващ декларация за доброволно предоставяне на лични данни
  •  електронно копие на сценария със заглавието на творбата, името на автора и неговия e-mail адрес на заглавната страница
  • обяснителна бележка, не по-дълга от една страница, описваща мотивацията на автора да участва в конкурса и по какъв начин неговият/нейният сценарий е обвързан с темата „Сърце”

 Краен срок за кандидатстване: 1 юли 2019 г.

За контакт: office@filmsociety.bg

Източник: Българско кино общество

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.