Младежки обмен “InSPORTation” във Варна, 11 – 19 юни 2019 г.

място на провеждане Място: Варна

период на провеждане  Период на провеждане: 11 – 19 юни 2019 г.

Посрещаща организация: Champions Factory

Профил на участниците:
Кандидатите следва да са между 18 и 24 години, да владеят английски език и да искат подобрят уменията си за лидерство, работа в екип и самоувереност.

Такса за участие: 40 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Всички разходи за настаняване и изхранване са покрити. Пътуването до Варна ще бъде възстановявано след представянето на билети от влак или автобус.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

 За контакт: mihaela@championsfactory.bg

Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената организация.