Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред” 2019 г.

Младежка фондация „Арете“ подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност и оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование.

Място: хотел „Маунтин Парадайс край Орехите“, гр. Банско

период на провеждане Период на провеждане: Първи лагер – 14 юли – 20 юли 2019 г.; Втори лагер –  28 юли – 3 август 2019г.

Организатор: Arete Youth Foundation

Цели на лагерите:

• Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
• Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
• Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация “Арете”;
• Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
• Насърчаване на младежката активност;
• Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
• Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
• Запознаване с изявени роми;
• Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
• Забавна и интерактивна работна среда.

Изисквания за участие:

  • Младежи от ромски произход между 16 – 21 години

  • Минимален успех в училище – Добър 4.00

  • Попълнен формуляр за кандидатстване

  • Препоръка от преподавател или неправителствена организация

  • Есе по една от двете зададени теми във формуляра

Повече информация може да намерите тук.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали.

За да кандидатствате, изпратете всички необходими документи за кандидатстване на e-mail: galina@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2, до Младежка фондация „Арете“- България.

 Краен срок за кандидатстване: 10 юни 2019 г.

За контакт: 02/980 90 21, e-mail: galina@areteyouth.org

Източник: Arete Youth Foundation

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежките лагери. За повече информация се обърнете към посочения организатор.