Обучение BODY in ACTION! в Полша, 30 юни- 8 юли 2019

BODY in ACTION! ще се фокусира върху прилагането на кинестическото обучение в младежката работа.

Място: Семполно Крайненско, Полша

Период на провеждане: 30 юни- 8 юли 2019

Организатор: Stowarzyszenie “Dorośli – Dzieciom” 

Цели на обучението:

  • Споделяне на това какви са нуждите на младите хора, с които работят младежките работници; оценяване на текущите ни умения и начини за задоволяване на тези нужди и изучаване на потенциала на кинестическото обучение
  • Споделяне на опит с прилагане на кинестическо обучение в младежката работа
  • Провеждане на серия физически упражнения, за да можем да задълбочим познанията си за кинестическото обучение и да развием мотивация за по-нататъшното му използване
  • Тренинг на уменията за създаване и провеждане на кинестическо обучение, с фокус върху 4 тематични области (самоличност и само-изразяване, креативност, приемственост, социален активизъм)
  • Планиране и прилагане на конкретни действия за използване на кинетическото обучение в работата с млади хора

Профил на участниците:

  • Добри познания по английски език
  • Активно работят с млади хора почти всекидневно
  • Нямам опит или имат много малко такъв в сферата на модерните танци/ хореографията
  • Имат интерес да научат нови методи за младежко обучение и са мотивиране да ги приложат в работата си
  • В рамките на 2 месеца след завършване на обучението, имат организирани 2 дейности, базирани на него

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: Няма. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 13 май 2019 г.

За контакт:  daniello13@wp.pl

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочения организатор.