Обучение „Наблюдение на Земята от оптични и радарни сензори за екологични приложения с акцент върху земеделието“ в Нови Сад, Сърбия, 20-24 юни 2019 г.

Български студенти и докторанти могат да кандидатстват за обучение на ЕКА и НАСА

Място: Нови Сад, Сърбия

период на провеждане Период на провеждане: 20-24 юни 2019 г.

Организатор: South Central European Regional Information Network (SCERIN)

Описание на обучението:

Български студенти и докторанти имат възможност да участват в обучение „Наблюдение на Земята от оптични и радарни сензори за екологични приложения с акцент върху земеделието“.

Целта на серията курсове е да разпространят изследователски методи и технологии. Обученията ще проведат теоретични и практически сесии за използване на данни от мисии на ЕКА и НАСА с разнообразен софтуер.

Първата част от курса е за работа с данни от радар със синтезирана апертура (SAR). Става дума за мисия Сентинел-1 и приложенията на данните в динамиката на екосистемите.

Втората част от обучението е тематично фокусирана върху новите тенденции в оптичните техники за дистанционно наблюдение, с акцент върху мисиите на Landsat-8 и Sentinel-2.

Обучението ще предостави възможност на участниците да се включат в Регионална информационна мрежа за Южна Централна Европа (SCLERIN). Тя също така е свързана с дейностите на GEWEX (изследвания на водния цикъл) в региона.

Профил на участниците:

  • Учени в начални фази на своята кариера (не повече от 7 години са минали от докторантурата им), докторанти и студенти (бакалаври или магистри) с добри познания или изследователски опит в сферата на дистанционното изследване
  • Поканени са да участват в тренировъчния курс TAT-7
  • Добро владеене на английски език
  • Трябва да използват своя собствен компютър

Повече информация може да намерите тук.

Няма такса за участие, но участниците трябва сами да поемат разноските по престоя си.

 За да кандидатствате, попълнете регистрацията като след това следва да изпратите автобиографията и мотивационното си писмо на Amalia.Castro.Gomez@esa.int .

Краен срок за кандидатстване: 25 май 2019 г.

За контакт: Amalia.Castro.Gomez@esa.int

Източник: eSkills for Future 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.