Обучение “Souls without Frontiers” във Велберт, Германия, 23-29 юли 2019 г.

Обучението се стреми да помогне на млади обучители да се справят с проблемите с  бежанците и интеграцията на мигранти в модерните европейски общества.

Място: Велберт, Германия

период на провеждане  Период на провеждане: 23-29 юли 2019 г.

Организатор: Jugend, Bildung und Kultur e.V. 

Цели на обучението:

“Souls without Frontiers” цели да представи на младежки обучители и треньори конкретни методи за подобряване на социалното включване и интеграцията. След завършването на обучението участниците ще могат да разпространят придобитите знания и ще работят със смесени групи, състоящи се от европейци и мигранти, за да донесат положителна промяна при социалната интеграция в своите общества .

Профил на участниците:

  • да са над 18 години
  • младежки работници, младежки лидери и активисти
  • да владеят английски
  • да имат желание да споделят новите си знания в своята организация, когато се върнат от обучението
  • да имат възможност да присъстват и участват активно през цялото време на обучението

Повече информация за обучението може да намерите тук.

Всеки участник се очаква да заплати такса от 40 евро. Разходите по престоя и храната се поемат от организаторите, а пътните разходи ще бъдат възвърнати в стойност до 275 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате за участие, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 9 юни 2019 г.

  За контакт: nataseriakova@yahoo.de

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочения организатор.