Първи одобрен проект по програма Еразъм +

С огромна доза удоволетвореност и гордост искаме да съобщим на всички наши последователи и партньори, че проектът ни, с който кандидатствахме по програма Еразъм + бе одобрен.

Името на проекта е Communication – tool to successful youth work и ще представлява обучителен курс за младежки работници. Фокусиран е да развива уменията на тези хора по посока на тяхното осъзнаване, усъвършенстване и съзнателно прилагане в работата с таргет групата. Методите, които ще се използват са изцяло от методите на неформалното образование, тъй като вярваме, че най-добре се учи чрез преживяване.

Обучението ще е с продължителност 9 дни, ще включва общо 30 младежки работници и ще се проведе в България, а обучителите ще са Мадлен Ненкова (президент на YOUTHub) и Norbert Hochstein (президент на Qualitimpact Informal Group, Hungary). Партньорите са 7 и предславляват държавите Румъния, Унгария, Италия, Македония, Естония, Гърция и Чехия.

Не на последно място искаме да изкажем благодарност на всеки, който ни подкрепи, за да стигнем до този важен за нашата организация момент.

Следете страницата ни във Facebook и уебсайтът ни за повече информация относно селекцията на кандидати и провеждането му.