Доброволци за проекта „Младежко пространство за предприемачество и екология“

Проектът „Младежко пространство за предприемачество и екология“ ще провокира младите доброволци да развият потенциала си

Място: гр. Варна, България

Организатор: Карин дом

Цели на проекта:

Дейностите, които проектът „Младежко пространство за предприемачество и екология“ ще предложи, са тренинги и практически работилници с различна насоченост – социално включване, екологично мислене, права и застъпничество, предприемачество. Участниците ще имат възможност да станат ментори на други доброволци, ще работят заедно с младежи със специални потребности, ще се срещнат с младежи със специални потребности с постижения в спорта, театъра и музиката и ще работят заедно, както и ще реализират мини-проекти с фокус към важни теми и въпроси.

Проектът на Карин дом се стреми чрез неформално образование и обучение да се развиват инициативи за екологично мислене в едни бъдещи млади предприемачи и ще провокира младите хора да развият потенциала, който те притежават и той да бъде приложен на практика. Чрез дейностите младежите ще усъвършенстват ежедневни умения и ще прекарат пълноценно време с връстниците си.

Дългосрочната цел на проекта е да създаде и реализира доброволчески екип от добре обучени и мотивирани младежи, както и да обособи младежко пространство в двора на Карин дом, в което те ще творят, комуникират и разработват идеи.

Профил на доброволците:

  • на възраст 15-29 години
  • младежи, които имат желание за промяна, без значение от техния социален и здравен статус, както и етническа принадлежност

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 21 юни 2019 г.

  За контакт: marketing@karindom.org

Източник: Карин дом

YOUTHub не носи отговорност за подбора на доброволци в поректа. За повече информация се обърнете към посочения организатор.