Финансиране на събитие част от инициативата „Запознайте се и програмирайте“

Инициативата дава възможност за финансиране на събития, организирани от нестопански организации, които ще насърчат развиването на дигитални умения у младите хора.

Период на провеждане: 03 юни 2019 – 21 октомври 2019

Организатор: SAP, Haus des Stiftens gGmbH, TechSoup и Фондация “Работилница за граждански инициативи”

Цели на проекта:

В днешния модерен свят умението да работиш с технологиите става все по-нужно. Ето затова организаторите на „Запознайте се и програмирайте“ ще финансират събития, насочени към засилване интереса и достъпа до дигитални умения на младите хора. По този начин деца и младежи ще имат възможност да се запознаят със света на технологиите. Може да се кандидатства в следните четири категории:

  • И момичетата програмират!
  • Програмиране в полза на местната общност
  • Многообразие
  • Код за планетата

В допълнение, публиката ще може да гласува за най-доброто събитие, което ще бъде удостоено с Наградата на публиката.

Изисквания към кандидатите:

  • неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
  • неправителствени организации, регистрирани по Закона за народните читалища

Повече информация може да намерите тук.

Всяка идея за събитие, оценена като заслужаваща финансиране, получава сума до левовата равностойност на 300 €

За да кандидатствате, първо се регистрирайте тук.

Краен срок за кандидатстване: 8 септември 2019 г.

  За контакт: bulgaria@meet-and-code.org

Източник: Фондация “Работилница за граждански инициативи”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на кандидатите за финансиране. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.