Младежки обмен “Purple Glasses” в Иллора, Испания, 11 – 19 юли 2019 г.  

Целта на проекта е да се постигне по-добро разбиране на положението на жените и предизвикателствата, пред които са изправени.

място на провеждане Място: Иллора, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 11 – 19 юли 2019 г.

Изпращаща организация: CVS Bulgaria

Младежкият обмен включва диалог, обмен на мнения, дебат и евентуално промяна на възгледите на хората.

Основни цели:

  • Увеличаване информираността на младите хора и мотивиране към размишления за ролята и статута на жените и мъжете.
  • Развиване на комуникационни умения, сътрудничество и работа в екип
  • Анализиране и дискусии за случаи на неравенство между половете, съществуващи в различни култури в Европа
  • Създаване на конкретни инструменти за борба срещу неравенството между половете в нашите страни на произход
  • Показване важността на езика, терминологията и необходимостта от придобиване на критично мислене въз основа на качествена информация.

Обменът ще използва методология за неформално образование, комбинирана с групова и индивидуална работа, практически упражнения, дискусионни сесии.

Профил на участниците: младежи, които умеят да комуникират на английски език.

 Подробности за проекта можете да прочетете тук.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Всички основни разходи на програмата в Испания (включително храна, пътни разходи, настаняване) ще бъдат покрити чрез проекта.

Максималнат астойност за възстановяване на пътни разходи за участници от България е 360€

За да кандидатствате, пишете на английски език на trainings@cvs-bg.org.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 юни 2019 г.

 За контакт: trainings@cvs-bg.org. .

Източник: CVS Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.