Младежки обмен “Reinvented” в Крайова, Румъния, 21 юли – 03 август 2019г.

Целта на проекта е да се насърчат равните възможности за социално включване сред младите хора чрез неформални дейности.

Място: Крайова, Румъния

Период на провеждане: 21 юли – 03 август 2019г.

Изпращаща организация: I am your peace global

Цели на проекта:

  • да се развият у участниците ключови умения за контактуването с млади хора с хронични заболявания
  • чрез методите на неформалното образование да се насърчи социалното включване и адаптиране
  • да се подпомогне социалната реинтеграция и благоприятните последици от нея
  • да се насърчи доброволчеството чрез междукултурен диалог

Профил на участниците:

  • 9 участници ( 18 -24г. )
  • 1 лидер (18+ г.)
  • владеещи английски език на работно ниво

Повече информация може да намерите в тук.

Такса за участие: 20 евро към българската организация.

Всички разходи за настаняване и храна са покрити. Участниците сами закупуват самолетните си билети до мястото на провеждане на обмена. Разходите за транспорт ще бъдат възстановени  до 180 евро на човек.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 07 юли 2019 г.

  За контакт: iamyoupeace.globalorg@gmail.com

Източник: I am your peace global

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.