Младежки обмен “Save Nature” в гр. Истанбул, Турция, 21-30 септември 2019 г.

Проектът ще се фокусира върху опазването на околната среда и ще развие уменията на участниците във воденето на социални кампании

Място: гр. Истанбул, Турция

период на провеждане  Период на провеждане: 21-30 септември 2019 г.

Изпращаща организация: Connected for Future

Цели на обмена:

  • участниците да обменят знания и опит относно ситуацията с опазването на водите и плажовете в държавите, от които идват
  • да подобри знанията и уменията на участниците в подкрепата и промотирането на опазването на околната среда и целите на устойчивото развитие
  • да развие уменията на участниците в подготвянето и воденето на социални кампании
  • чрез методите на неформалното образование да създаде среда за междукултурен диалог и разбиране

Профил на участниците:

  • 5 участници + 1 лидер на възраст 16-30 години

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: 60 лв. Транспортните разходи на всеки участник се възстановяват до 275 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2019 г.

  За контакт: +359 894306465, connectedforfuture@gmail.com

Източник: Connected for Future

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.