Младежки обмен StoryTell A Right в Кипър, 2-11 септември 2019

Търсят се един групов лидер и 5 участника от България

Място: село Димес, Кипър

Период на провеждане: 2-11 септември 2019

Организатор: Active Bulgarian Society

Цели на младежкия обмен:

 • Повишаване на интереса към обучението за човешките права и значението му в страните, от където са участниците, като ще се разгледа ситуацията в Европейския съюз и извън него
 • Развиване на уменията на участниците да търсят и научават повече за социални въпроси и приемственост. С помощта на тези знания те ще могат да изградят своето бъдеще, защото те ще помогнат за обогатяване на техните кариерни възможности, и ще им позволят да развият своето критично мислене
 • Промотиране на интеграцията между различни генерации и обменянето на мнения (някои от дейностите ще изискват кооперация между млади и по-възрастни участници)
 • Подобряване на креативността и визуално комуникационните умения на участниците, посредством запознаване с методите на разказването и обработването на видеа, в контекста на промотиране на човешките права
 • Развиване на активно участие, социална и цивилна отговорност и емпатия като умение, посредством методите на неформалното обучение. Участниците не само ще имат шанс да преминат през неформално обучение, но ще имат шанса да координират свой собствен уъркшоп, който използва тези методи.
 • Промотиране на междукултурните ценности и различия чрез интер-религиозни диалози и развиване на комуникационните и културните умения на участниците, с цел да се спомогнат международни приятелства между тях, които да доведат до бъдещи общи проекти
 • Осигуряване на среда, която ще им помогне за по-дълбоко себе-осъзнаване и развиване на техните комуникационни умения, както на английски, така и на родния им език

Профил на участниците:

 • 18-30 години
 • Базисни познания за обучение на тема човешки права или фотография, видеография или разказване
 • Желание за научаване на повече на тема човешки права и тяхното нарушаване в рамките на Европейски съюз и заобикалящия го свят
 • Желание за прилагане на способности по фотография, видеография или разказване за промотиране на това колко важни са човешките права и приемствеността
 • Интерес към чужди култури и споделяне на уменията и знанието Ви с другите участници
 • Интерес към неформалните методи на обучение
 • Интерес към подобрение на организационните Ви способности, в контекста на водене на младежки обмен (отнася се за младежките лидери само)
 • Желание за организиране и провеждане на събития за младежи, в сферата на неформалното обучение (отнася се за младежките лидери само)

 Повече информация може да намерите тук. 

Транспортните разходи се покриват до 275 евро на участник

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 18 юли 2019 г.

За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочения организатор.