Обучение “Reconnection: Physical theatre tools for youth workers” в Анкара,Турция, 25 август – 5 септември 2019г.

Целта на проекта е да подобри представянето на участниците в младежки проекти чрез невербална комуникация и театрални постановки

Място: Анкара, Турция

период на провеждане  Период на провеждане: 25 август – 05 септември 2019г.

Организатор: ASSITEJ (International Association of Theatre for Children and Young People)

Цели на проекта:

  • Споделяне на опит между младежките работници от различни страни
  • Да се обогати наборът от умения на участниците чрез иновативни дейности, отговарящи най-добре на нуждите на младите хора в неравностойно положение
  • Развиване на невербалното общуване между участниците
  • Проявяване на креативност при работа в екип
  • Решаване на проблеми в междукултурна среда

Профил на участниците:

  • младежки работници/обучители
  • доброволци
  • членове на НПО

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Транспортните разходи до 275 евро ще бъдат възстановени.

Всички основни разходи на програмата в Турция (включително храна, настаняване) ще бъдат покрити чрез проекта.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 7 юли 2019 г.

  За контакт: reconnection.tc@gmail.com

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.