Обучение “SMILE! – Positive psychology, Creativity and Nature for inclusion of marginalized youth” в Гудевица,България 26 септември – 4 октомври 2019 г.

Целта на проекта е младежките работници да придобият ценен опит в областта на работата, приобщаването и подкрепата на хората, попаднали в маргинализирани групи.

Място: с. Гудевица, България

период на провеждане  Период на провеждане: 26 септември – 4 октомври 2019г.

Организатор: Learning for Change Foundation

Цели на проекта:

  • развитие на практики у участниците за работа с маргинализирани групи
  • демонстрация на иновативни методи при работа на младежките работници
  • приобщаване на младите хора и насърчаване на тяхното социално включване
  • повишаване на знанията и уменията за прилагане на иновативни инструменти за личностно развитие
  • насърчаване на междукултурното сътрудничество

   Профил на участниците:

  • младежки работници/обучители/доброволци
  • владеещи английски език на работно ниво
  • силно мотивирани да допринесат за успешното протичане на обучението

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

Транспортните разходи до 180 евро ще бъдат възстановени.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 30 юли 2019 г.

  За контакт: Ognian Gadoularov  +359 896756267 – ogi@learningforchange.net 

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.